BU-LEDEN

Informatie voor huidige- en toekomstige Bu-Leden

Bu-Lid

Om Bu-Lid te worden kunt u een Bu-leden machtigingsformulier downloaden en per post opsturen of inscannen en naar secretaris@wsvceres.nl mailen. Alvorens uw Lidmaatschap kan worden verandert in Bu-Lid dient uw openstaande schuld te zijn afbetaald.

Organiseren van Reünies

Indien u graag met uw jaar(club), gezelschap of in ander verband een reünie wilt organiseren, is dit ten allen tijden mogelijk. U kunt zowel dineren als enkel borrelen. Voor de vereniging is het daarnaast van grote waarde om oudere jaren of bepaalde groepen terug te zien op de Sociëteit, zo hebben zij over het algemeen vele verhalen uit de vroegere tijden.

Een steentje bijdragen

Indien u zich geroepen voelt om samen met uw jaar(club), gezelschap of in ander verband de Vereniging te ondersteunen en u te ‘vereeuwigen’ op de Sociëteit, dan zijn hier tal van mogelijkheden voor. Dit kan bijvoorbeeld middels materiële steun, financiële ondersteuning voor een groter bouwproject of in de vorm van adviezen, zoals het geven van beltraining voor verschillende commissies.

Ook is het mogelijk voor uw bedrijf, het bedrijf waar u werkt of een andere instantie om de vereniging te sponsoren. Voor meer informatie, zie pagina sponsoring.

Oud Leden Stichting

De Oud Leden Stichting is er om de continuïteit van de Vereniging te waarborgen en voortgang te versterken. De Stichting denkt samen met de Senaat en Ceres Business Club mee bij de organisatie van activiteiten en festiviteiten voor Bu-Leden. Middels deze nauwe samenwerking sluiten de activiteiten en festiviteiten aan bij de wensen van Bu-Leden. Ook kan de Stichting helpen bij het vinden van Bu-Leden die deze activiteiten willen organiseren. De Oud Leden Stichting heeft bijvoorbeeld geholpen met het terugvinden van vele adressen van het afgelopen Lustrum en hebben bijgedragen aan het opzetten van de Ceres Business Club.