HISTORIE

De Wageningse Studenten Vereniging Ceres is niet alleen de grootste studentenvereniging van Wageningen, maar ook de oudste. Als oudste Vereniging van Wageningen is er een rijke geschiedenis ontstaan.

1878 (20 OKTOBER)

“Landbouw-Sociëteit Ceres” wordt opgericht in hotel “Het Hof van Gelderland”.

1886

Intrek in de Junushoff.

1891

Intrek in het “Oranje Hotel”.

1904

De eerste almanak werd gemaakt voor het vijfde Lustrum.

1910 (3 JUNI)

De naam van de Vereniging werd veranderd in Wageningsch Studenten Corps (WSC).

1917 (8 DECEMBER)

De Wageningse Vrouwelijkse Studentenvereniging (WVSV) werd opgericht.

1926 (30 APRIL)

Villa Veluvia aan de Generaal Foulkesweg werd gekocht en het W.S.C. nam zijn intrek. Villa Veluvia werd gedoopt tot “Sociëteit Ceres”.

Societeit Ceres 1935

*Sociëteit Ceres – 1935

1927

De W.V.S.V. werd landelijk erkend.

1940-1945

De Sociëteit werd gesloten met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, de Vereniging werd door bezetters ontbonden. Het pand werd gebruikt als noodhospitaal.

1946

Het W.S.C. wordt door de Algemene Senaten Vergadering erkend onder andere door verdiensten in de Tweede Wereldoorlog.

1970 (AUGUSTUS)

Een fusie vond plaats tussen het W.S.C. en de W.V.S.V. Hieruit ontstond de W.S.V. Ceres.

1980

Een grote brand vond plaats in Villa Veluvia. Grote delen van het pand zijn verloren gegaan. Na veel werk van zowel Leden als een aannemer kwam op 2 december 1981 de oplevering van de Sociëteit.

2003

De openbare mensa sloot in overleg met de Universiteit. Sindsdien is de keuken alleen nog maar open voor de Leden van de W.S.V. Ceres.