HISTORIE

De Wageningse Studenten Vereniging Ceres is niet alleen de grootste studentenvereniging van Wageningen, maar ook de oudste. Als oudste Vereniging van Wageningen is er een rijke geschiedenis ontstaan.

1878: “Landbouw-Sociëteit Ceres” wordt opgericht in hotel Het Hof van Gelderland.

1886: Intrek in de Junushoff

Ontstaan Wageningsch Studenten Corps (W.S.C.)

De naam van de Vereniging is veranderd naar Wageningsch Studenten Corps (W.S.C.)

1917: Oprichting van de Wageningse Vrouwelijkse Studentenvereniging (WVSV)

1928: Villa Veluvia werd gedoopt tot “Sociëteit Ceres”

Villa Veluvia aan de Generaal Foulkesweg werd gekocht en het W.S.C. nam zijn intrek.

1940-1945: Villa Veluvia fungeert als noodhospitaal

De Sociëteit werd gesloten met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de Vereniging werd door bezetters ontbonden. Het pand werd gebruikt als noodhospitaal.

1946: Erkenning W.S.C. door de Algemene Senaten Vergadering

Het W.S.C. wordt door de Algemene Senaten Vergadering erkend onder andere door verdiensten in de Tweede Wereldoorlog.

1970: Fusie W.S.C. en W.V.S.V.

Hieruit ontstond de W.S.V. Ceres.

1980: Grote brand in Villa Veluvia

Een grote brand vond plaats in Villa Veluvia. Grote delen van het pand zijn verloren gegaan. Na veel werk van zowel Leden als een aannemer kwam op 2 december 1981 de oplevering van de Sociëteit.